ניצחון של קימורים

הסלון הזה הוא ניצחון של קימורים וחומרי גמר מרתקים
אבן השוהם מייצרת עבורכם כל חלום משולחנות אבן מוצקים ומיוחדים ועד פרט של קיר טלוויזיה עשוי מלוח שיש טבעי שבחרתם מהמגוון
המרהיב שנמצא ממש אצלנו.
הכל מכוון בזווית הנכונה הבית הזה שומר על נוף הגן שנמצא מאחוריו ומקבל ביטוי של טבע גם בתוכו באזור הישיבה
צמחים גדולי ממדים המוצבים ממש בצד השני לקיר האבן המרהיב ממשיכים אותנו לטבע מכל כיוון ומעשירים לנו את הנוף בחיבור משויש.