פרויקט: בית בכפר
אדריכלות : יורם כליפה
צילום : ערן טיירי